Om Kyolic

Kyolic® Aged Garlic Extract™ (AGE)

Kyolic® Aged Garlic Extract™ (AGE) odlas under strikt ekologiska former i Kalifornien USA. Fritt från kemikalier, skadliga gödselmedel och bekämpningsmedel. Naturligt odlad vitlök med organisk gödsling ger dig som användare en stor andel viktiga näringsämnen, en näringsrik och trygg produkt, fri från gifter. Den ekologiska råa vitlöken skalas, tvättas och hackas innan den blötläggs i en utspädd etanollösning för att därefter kallagras under kontrollerade former i upp till tjugo månader. Denna patenterade lagringsprocess görs i kall vätska för att undvika att värdefulla antioxidanter förstörs.

Unik och patenterad lagringsmetod

Allicin är en fettlöslig svavelorganisk förening som bildas i vitlök och som skyddar växten mot angrepp av skadedjur. När vitlökens celler skadas, t ex när vitlöken krossas, frigörs ett enzym, alliinas, som omvandlar aminosyran alliin till ett skarpsmakande, illaluktande, irriterande och bakteriedödande ämne, allicin. Allicin kan ge svidande obehag i magen efter större intag. Kroppen klarar inte av att bryta ner och överföra denna komponent till blodet, därför gör kroppen sig av med den illaluktande substansen och orsakar oönskad kroppslukt.

Japanska forskare har dock utvecklat en unik teknik där vitlöken kallagras lufttätt i rostfria ståltankar under tjugo månader. Under den processen förändras vitlöken och allicinet frigörs.

Tack vare den höga koncentrationen innehåller varje tablett Kyolic lika mycket aktiva ämnen som tre klyftor färsk, ekologisk vitlök.

Kyolic AGE är efter lagringen standardiserad på de vattenlösliga svavelförbindelserna SAC (S-allyl Cysteine) och SAMC (S-allymercapto Cystein), vilka kroppen lättare kan tillgodogöra sig. Tillverkningsprocessen ökar halten av dessa vattenlösliga organiska svavelföreningar och innehåller därför mångdubbelt mer av dem än andra vitlökspreparat. Kyolic AGE är därmed den enda vitlöksprodukten som innehåller en standardiserad mängd SAC och SAMC. Stabiliteten som SAC och SAMC tillför gör att antioxidanterna kan mätas i blodflödet efter intag av Kyolic AGE. Dessutom garanteras användaren alltid samma mängd innehåll i tabletten/kapseln. SAC och SAMC har legat till grund för omfattande forskning vid välrenommerade universitet runtom i världen, med goda resultat.

 

 

LUKTFRI

Svavelämnena som orsakar kroppslukt och dålig andedräkt försvinner.

 

SKONSAM FÖR MAGEN

Svavelämnena som irriterar magen försvinner.

 

BIOTILLGÄNGLIG

Vitlökens aktiva ämnen blir mer lättupptagliga.

 

EFFEKTIV

Vitlökens aktiva ämnen koncentreras och ger en tablett som är 20 gånger mer koncentrerad än färsk vitlök.

Historia

Kyolic är utvecklat av Wakunaga, ett av Japans ledande biomedicinska företag. Wakunaga har sin upprinnelse i andra världskrigets efterdyningar. Den tyske forskaren Dr. Schnell, tidigare professor vid Berlin Universitet, emigrerade till Japan på 1930-talet. Han blev inbjuden att på ett ledande japanskt biotekniskt företag hjälpa till att bygga upp deras tekniska verksamhet. Efter andra världskriget tjänstgjorde han under general Mac Arthur, en framstående ledare inom japanska läkemedelssektorn. Detta ledde till att Dr. Schnell tillämpade populär japansk praxis på vitlök och fann att det ökade vitlökens potential bortom dess traditionella användningsområden.

 

1954 träffade Dr. Schnell bankmannen Mr. Manji Wakunaga, som insåg vikten av att farmaceutiska företag bör fokusera på forskning och utveckling snarare än vilseledande marknadsföring. Eftersom de båda delade uppfattning gick de samman och utvecklade naturliga produkter för detta ändamål och marknadsförde dem i enlighet med forskningsresultat.

Dr. Eugene Schnell 

 

Året därpå etablerade Mr. Manji Wakunaga Pharmaecutical Company i Osaka, Japan. Dr. Schnell utvecklade en unik lagringsprocess för vitlök som resulterade i det vi i dag känner som Aged Garlic Extract™. När grunden för detta lagts på den japanska marknaden riktade Mr. Wakunaga istället blicken utomlands. 1972 etablerade han, tillsammans med sin son Gisuke Wakunaga, Wakunaga of America med huvudkontor i Honolulu, Hawaii. De var nu redo att utvidga distributionen av Aged Garlic Extract™ under varumärket Kyolic för att nå människor i andra delar av världen.

 

 

 

 


Mr. Manji Wakunaga

 

Kyolic säljs i dag i ett 50-tal länder runtom i världen, tack vare god kvalitet och omfattande forskning från välrenommerade universitet världen över. Det finns i dag fler än 860 publicerade vetenskapliga dokument och antalet studier ökar kontinuerligt. Kyolic AGE kvalitetssäkras från jord till butikshylla med över 250 check points i enlighet med internationell GMP (Good Manufacturing Practice) standard. Wakunaga är ISO 9001:2008 certifierat, också detta i enlighet med internationell kvalitetsstandard.

Idag

 

Kyolic är baserat på en kombination av gammal japansk tradition och högkvalitativ forskning. Forskning som bedrivs på universitet och sjukhus över hela världen och som ger Kyolic en unik särställning bland vitlöksprodukter. I Sverige säljs Kyolic som ett kosttillskott med av EU godkända hälsopåstående avseende hjärtat och immunsystemets normala funktion. Men i många länder, bl.a. i USA och Japan rekommenderas Kyolic ofta av läkare och annan sjukvårdspersonal. Wakunaga, företaget bakom Kyolic, är unikt på många sätt. Deras vision är att även europeiska läkare, i större utsträckning, skall se Kyolic som ett effektivt, skonsamt och biverkningsfritt komplement.